PROGRAM "IX-CHART" PRZEDSTAWIA NUMERYCZNĄ WERSJĘ WYKRESU IX MOLIERA I UMOŻLIWIA  TWORZENIE I ANALIZOWANIE  POD KĄTEM ENERGETYCZNYM PRZEMIAN  POWIETRZA WILGOTNEGO. PROGRAM POSIADA PONADTO SZEREG NARZĘDZI UŁATWIAJĄCYCH PROJEKTOWANIE INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

TYLKO 399zł+VAT aby zyskać potężne narzędzie do analiz oraz przewagę nad konkurencją oszczędzając czas na żmudne obliczenia
INŻYNIERZE HVAC - IX-CHART TO PROGRAM KTÓRY MUSISZ MIEĆ!!!

WYKRES IX
KZE (kalkulator zużycia energii)
KCW (kalkulator central wentyl.)
KOA (kalkulator akustyczny)
KSC3 (obliczenia strat ciśnienienia)
KSC2 (obliczenia strat ciśnienienia)
KHB (kalkulator hal basenowych)
KBP (kalkulator bilansu powietrza)
KSC1 (obliczenia strat ciśnienienia)
KER (kalkulator elementów reg.)